rối loạn cảm xúc

Cấp cứu cảm xúc Công việc

Các dạng Rối loạn Cảm xúc

Rối loạn cảm xúc ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng và sức khỏe tinh thần. Rối loạn cảm xúc bao gồm nhiều loại khác nhau. HIểu biết về các dạng rối loạn cảm xúc và triệu chứng của chứng bệnh này giúp bạn nhận thức được tình trạng tinh thần và cảm xúc của mình, kịp thời tìm kiếm trợ giúp và trị liệu khi cần thiết.